Offentlig miljö

Hittade några av mina gamla bilder på Landstinget – Centralsjukhuset i Karlstad. Väntrum: Röntgen samt en vid huvudentrén.