PIP- Putte i parken 2013

En annan typ av utställning…

Resumé